Spouse

 

 

התנדבות בקהילה

מערך התנדבות המרשים המתגלה לכל מי שחי באזור, מעורר השתאות והערכה. אין ספק כי התנדבות הינה חלק בלתי נפרד מהתרבות המקומית. התפישה, כי בכדי להיות אזרח וחלק מהקהילה נדרשת השתתפות פעילה אחריות ומחויבות אישית למערכת ערכים קהילתית. הדבר בא לידי ביטוי מובהק בהתנדבות רחבת היקף ברמות...Read More »


ואם השיר הזה נשמע לכם מוכר

"ואם השיר הזה נשמע לכם מוכר"?
http://go.ariel.muni.il/nachshonim/songs/veim_hashir.htm

לנו, הנשים והאמהות תפקיד ייחודי בתא המשפחתי. בהנחה שבן זוגכן הוא העובד ובעקבות עבודתו עברתם כמשפחה לכאן, אזי, ברור כי השינוי שבמעבר למקום חדש אינו השינוי היחיד איתו אתן מתמודדות. אם הביטוי "האישה שלצידו" ומשמעותו לגביכן אינה...Read More »