משכירים נכס בבעלותכם בישראל? הכירו את התקנות החדשות

משכירים נכס בבעלותכם בישראל? הכירו את התקנות החדשות

מאת: עו"ד שרון אריאלי

חוק השכירות והשאילה (תיקון), התשע"ז–2017 אשר אושר בכנסת ישראל ופורסם ברשומות ביום 19.7.2017, יכנס לתוקף 60 יום מיום פרסומו. תיקוני החוק קובעים אמות מידה חדשות בהסדרת היחסים בין השוכר והמשכיר.

נוסח החוק שאושר שונה מעיקרי הצעת החוק המקורית שהוגשה, אשר כללה בין היתר פיקוח על מחירי השכירות ועוד קריטריונים מחמירים מעין אילו ובכל זאת בנוסחה הסופי היא כוללת כמה הוראות חדשות העשויות להיטיב את מצבו של השוכר.

חשוב לדעת מהם השינויים שחלו בחוק השכירות על מנת לוודא כי ההסכם שלכם ו/או הסכם עתידי אשר בכוונתכם לחתום מול שוכר פוטנציאלי יהיה תואם את הוראות החוק החדשות, שכן מרבית מהוראות החוק החדשות אינן ניתנות להתניה בהסכם בין הצדדים אלא אם ההתניה היא לטובת השוכר.

עיקרי החוק:

המשכיר לא יוכל להוסיף תנאים בחוזה הפוטרים אותו מאחריות לפגמים בדירה,

השוכר יוכל לתקן פגמים בדירה ולקזז את העלות משכר הדירה,

המשכיר יוכל להודיע לשוכר 90 יום מראש על סיום החוזה ואילו השוכר יוכל להודיע למשכיר על סיום החוזה 60 יום מראש,

סכום הפיקדון הניתן למשכיר על ידי השוכר, על מנת לוודא כי השוכר עומד בהתחייבויותיו על פי חוזה השכירות יוגבל לכדי שליש מגובה דמי השכירות עבור כל התקופה אך סכום שלא יעלה על שלושה חודשי שכירות – לפי הנמוך.

כמו כן, החוק החדש מגדיר מהי דירה ראויה למגורים (כדוגמת קיומם של פתחי אוורור ומערכת ביוב ותאורה תקינים) וכן משית את שכר המתווך, במקרה והמשכיר נעזר בשירותיו, על המשכיר בלבד.

נראה כי החוק בנוסחו המעודכן שאושר במליאה לא יביא למהפכה של ממש בשוק השכירות ועדיין המשכיר נותר כשידו על העליונה. אולם החוק מביא עמו הטבה מסוימת במעמדם של כ-2 מיליון שוכרים ויוצר גבולות מסוימים בשוק זה ואולי בכך יוכל גם להקטין את הלחץ בשוק הדירות לרכישה שהיא אחת מהמטרות המוצהרות של חוק זה.

 

*הכותבת שרון אריאלי הינה עורכת דין המתמחה בייצוג תושבי חוץ בעסקאות מקרקעין ומיסוי מקרקעין בישראל, כחלק משותפות פעילה במשרד עורכי דין. התגוררה עד לפני כשנה וחצי בעמק הסיליקון.

Sharon Arieli Adv. Sharon@ks–relaw.com Cell: +972-508270275

Gift Tax: הכל על מס המתנה בארה״ב

מאת: עו"ד עינת ארבל

מכיוון שבישראל אין מס מתנה, לא מעט ישראלים המגיעים לאזור מתפלאים לשמוע כי בארה״ב קיים מס שכזה. לעיתים עולות השאלות הבאות: האם ניתן לקבל מתנה מבן משפחה שאינו אזרח אמריקאי ומתגורר בישראל מבלי שיהא חייב במס מתנה והאם זה שונה מקבלת מתנה ממי שהינו אזרח אמריקאי, אך מתגורר בישראל?

האם יש הבדל אם בן משפחה מעביר כספים מחשבונו לחשבון שלנו בארה״ב או אם מעביר את המתנה לחשבון הבנק שלנו בישראל? האם העברה לתוכנית חסכון לקולג' עבור ילדי נחשבת כמתנה?

בתקציר זה ננסה לעשות סדר לגבי נושא מס המתנה, על מי חל ומתי.

בד״כ נותן המתנה הוא זה שאחראי לתשלום מס המתנה. ישנן נסיבות מיוחדות בהן מקבל המתנה הוא זה שיהא אחראי לתשלום.

נותן המתנה יכול לתת בשנה קלנדרית עד $14,000 מבלי להיות חייב במס מתנה. חוק זה חל על מי שהינו אזרח אמריקאי, מי שהינו תושב אמריקאי (לצרכי מס מתנה) או מי שאינו תושב אמריקאי אך מחזיק נכסים בארה״ב.

בני זוג יכולים לתת כל אחד עד $14,000 לכל אחד מילדיהם לדוגמא, כך שכל ילד יקבל עד $28,000 פטורים ממס מתנה ומבלי שיצטרכו לדווח על כך. לצורך העניין, העברת כסף לחסכון לקול׳ג כגון: תוכנית 529 הינה מתנה וחייבת בדיווח על מתנה ומס מתנה אם בשנה הופקדו מעל $14,000, למעט מקרים בהם הינך יכול לבחור להפקיד מראש סכום גבוה יותר, עד $70,000, המתפרש על פני 5 שנים קלנדריות. יש לזכור שכל מתנה נוספת לאותו אדם תהא חייבת במס מתנה.

ישנן מתנות אשר אינן מוגדרות כמתנה ולכן לא יהיו חשופות למס המתנה, כגון מתנות בין בני זוג שהינם אזרחים אמריקאיים, מתנות לארגונים פוליטיים, דמי לימוד המשולמים ישירות למוסד הלימודי והוצאות רפואיות המשולמות ישירות למוסד הרפואי.

מתנות עד שווי $149,000 (בשנת 2017) לבן/בת זוג שאינם אזרחים אמריקאיים יהיו פטורות ממס מתנה.

מס המתנה חל על כל מתנה גם מחוץ לארה״ב במידה ונותן המתנה הינו אזרח אמריקאי או תושב אמריקאי.

לדוגמא, חיים הינו אזרח אמריקאי המתגורר בישראל ומעביר בעלות לדירתו בישראל לאחיו. למרות שהדירה ממוקמת מחוץ לארה״ב, מס המתנה חל על חיים מאחר והינו אזרח אמריקאי. אותו חוק חל במידה וחיים אינו אזרח אמריקאי אך הינו תושב קליפורניה. תושב ארה״ב לצרכי מס מתנה מוגדר כמי שמתגורר בארה״ב ובכוונתו להשתקע בארה״ב באופן קבוע.

מי שאינו אזרח אמריקאי ואינו תושב אמריקאי יהא חייב במס מתנה רק על מתנות של נכסי מקרקעין ו tangible personal property (לדוגמא, אוסף אומנות, תכשיטים, ריהוט וכסף המועבר בתוך ארה״ב) הממוקמים בארה״ב.

לדוגמא, אם חיים שאינו אזרח אמריקאי ומתגורר בישראל נותן לביתו דירה בסן פרנסיסקו במתנה, הוא יהא חייב במס מתנה. אם הוא גם מעביר לה כסף מחשבונו בארה״ב לחשבונה בארה״ב הוא יהא חייב במס מתנה (אם סך המתנות הוא מעל $14,000 באותה שנה).

שאלה מעניינת העולה לעיתים קרובות היא האם בן משפחה, שאינו אזרח אמריקאי או תושב אמריקאי, מעביר מחשבונו בישראל כסף לחשבון אישי שלנו בארה״ב, חייב במס מתנה?

רשויות המס בארה״ב עלולים לקחת עמדה כי העברה זו חייבת במס מתנה מכיוון שהיא נחשבת להעברה של tangible personal property לחשבון הממוקם בארה״ב.

הצעה לפתרון שעשויה למנוע את החבות במס מתנה היא לבצע את ההעברה מחוץ לגבולות ארה״ב, לדוגמא בישראל. החוק אינו ברור לגבי הצעה זו, אך התפיסה היא כי נותן המתנה יכול להעביר את סכום הכסף לחשבון בנק על שמך בישראל לדוגמא. על פי התאוריה, הכסף אינו מועבר בארה״ב. יש לזכור כי עלייך להגיש FBAR ולדווח על חשבונך הנמצא בישראל ותלוי בסכום הכסף בחשבונך, אולי עלייך להגיש גם Form 8938.

אחת הדעות מציינת כי יש להשאיר את הכסף בחשבונך בישראל זמן ממושך של 11-12 חודשים ואז להעבירו

לחשבון הבנק שלך בארה״ב.

בנוסף יש לזכור כי ישנה חובת דיווח (טופס 3520) לגבי העברות מחשבונות זרים כשמדובר על סכום מעל  $100,000

 

*הכותבת הינה עורכת דין המתמחה בדיני עזבונות, אפוטרופוסות, כתיבת צוואות ותכנון ירושה ללקוחות בינלאומיים

einat@arbel-law.com

http://www.arbel-law.com/services

 

אין לראות באמור לעיל משום ייעוץ משפטי ו/או תחליף לייעוץ משפטי. לשם קבלת עצה משפטית, על הקורא לפנות לעורך דין מוסמך בעניין לדון בכל מקרה לגופו. אין באמור לעיל כדי ליצור יחסי עו"ד-לקוח בין הקוראים לבין הכותבת או משרדה

עדכוני החקיקה לשנת 2017 לבעלי נכסים בישראל

מאת: עו"ד שרון אריאלי

גם אם מקום מושבכם מחוץ לישראל מזה תקופה ארוכה, אך השארתם/ירשתם נכסים בישראל רצוי שתתעדכנו ברפורמת המס אשר אושרה בוועדת הכספים של הכנסת ועתידה להיות מיושמת החל משנת 2017.

נראה כי בית הנבחרים בישראל ממשיך לנסות להוריד את מחירי הדיור בישראל בדרך של חקיקה.

אין לדעת האם המטרה אכן תושג אולם בינתיים ייתכן והחוק חל עליכם ועל כן חשוב שתדעו:

מס דירה שלישית – תשלום מס שנתי על דירה שלישית בבעלות הנישום בישראל. המס יוטל על הדירה הזולה מהשלוש בשיעור של 1% ועד לתקרה של 18,000 שקל בשנה. שיעור בעלות של 2.5 דירות לכל תא משפחתי (תא משפחתי– הורים וילדים עד גיל 18) ומעלה הוא המבחן הקובע לעניין החבות במס. אין חשיבות לשווי הדירות (בהנחה ומחירן יחד גבוה מ – 1.15 מילון שקלים).

מענק במכירת דירה נוספת – הוראת שעה מקילה במכירת דירת המגורים (השלישית במספר) עד ליום 1.10.2017 בדמות מענק עד לסכום של 75,000 שקל (בתנאי שהשבח החייב אינו נמוך מסכום זה) ואפשרות להשקעת התמורה המתקבלת בקופת גמל פטורה ממס.

החוק החדש מיועד בעיקר למשקיעים ולמרובי נכסים בישראל. מי שמחזיק דירה יחידה בישראל יוכל עדיין למכור אותה בפטור ממס שבח בתנאי שאין לו דירה נוספת בבעלותו במקום התושבות (ארה"ב) וגם במקרה זה חלו תמורות – בהתאם לתוספת מספר 2 להוראת ביצוע 5/2013 מיום 19.1.2017 יינתנו חלופות להוכחת העדר דירת מגורים במדינת התושבות של מוכר שאינו תושב ישראל ובמקום הדרישה אשר היתה בעבר להמצאת אישור מתאים מרשויות המס במקום התושבות, תהינה הקלות משמעותיות וניתן יהיה להסתפק בחוזה שכירות בליווי מסמכים תומכים.

במידה ויש נכסים נוספים במקום התושבות (הבדיקה חלה על כל המדינות בארה"ב ובהנחה ולמוכר דירה נוספת באחת ממדינות ארה"ב הוא לא יוכל להנות מהפטור דירה יחידה) אך יוכל להנות ממסלול המס המיטיב אשר מאפשר חיוב מס מופחת למי שמחזיק בנכס בישראל בטרם שנת 2014.

החוק מעיד על המגמה בישראל אשר מכבידה את עול המיסים על המשקיעים הממשיכים לרכוש נכסים בישראל ומנגד נותנת הקלות מס משמעותיות לאלו אשר בוחרים למכור את נכסיהם.

 

*הכותבת שרון אריאלי הינה עורכת דין המתמחה בייצוג תושבי חוץ בעסקאות מקרקעין ומיסוי מקרקעין בישראל, התגוררה עד לפני כשנה וחצי בעמק הסיליקון.

ב-5.2.2017 תתקיים הרצאה מטעמה בפאלו אלטו בה יפורטו שינויים ועדכוני החקיקה האחרונים.

Sharon Arieli Adv. Sharon@ks–relaw.com Cell: +972-508270275

 

על HIPPA Release וחשיבות כתיבת ייפוי כח לקבלת החלטות רפואיות בקליפורניה

על HIPPA Release וחשיבות כתיבת ייפוי כח לקבלת החלטות רפואיות בקליפורניה

מאת עו"ד עינת ארבל

בכתבות הקודמות סקרנו חלק מהמסמכים העיקריים אותם מומלץ להכין כל עוד אנו מתגוררים בקליפורניה (ובכלל בארה״ב) וביניהם צוואות, מינוי אפוטרופוסים לילדינו הקטינים, Living Trust, ייפוי כח לעניינים כספיים ועוד. בין שאר המסמכים, אותם מכין עורך הדין כחלק מהליך ה- estate planning, ישנו מסמך חשוב הנקרא ייפוי כח לעניינים רפואיים ומסמך נוסף המכונה HIPPA Release.

ייפוי כח זה לעיתים נודע בכינויו Living Will או Durable Power of Attorney for Health Care. בקליפורניה ייפוי כח זה נקרא Advance Health Care Directive. זהו מסמך המאפשר לכל אדם להחליט מראש אילו החלטות רפואיות וטיפול רפואי הוא מעונין לקבל במקרה ואינו יכול לתקשר ולקבל החלטות רפואיות בעצמו. במסמך זה ניתן למנות אדם אחר אשר יוכל לדבר עם הרופאים ולתקשר עימם את רצונותיכם הרפואיים כפי שהעלתם על הכתב. בן הזוג אינו יכול להחליט, באופן אוטומטי, החלטות רפואיות עבורכם, אלא אם כן הוא מונה על ידיכם בייפוי כח.

זהו תחום אפור ומשיחה עם אנשי מקצוע ובני משפחתם של חולים, ניתן ללמוד כי לעיתים הרופאים לא ממלאים אחר הוראות החוק וכן משוחחים עם בן/ת הזוג, שמקבל/ת החלטות רפואיות, למרות שאין בנמצא ייפוי כח זה. חשוב לציין, כי החוק מחייב שימוש ב- Advance Health Care Directive או במסמך מקביל שמילאתם מראש באותו מוסד רפואי, ואין להסתמך על רצון הרופא לשתף ולשוחח עם בן הזוג במקרה מסוים במוסד רפואי מסוים. על כן מומלץ על כל אחד ואחת מכם, המעוניין לקבל שליטה על החלטות רפואיות מסוימות, למלא מסמך זה. בין שאר ההחלטות, ניתן להחליט האם אתם מעונינים לנתק ממכשירי החייאה במקרים המפורטים בחוק או להמשיך ולהאריך חיים. כמו כן, ניתן לקבל החלטות לגבי תרומת איברים, מקום קבורה ועוד.

בנוסף, חובת הרופא והמערכת הרפואית הינה לשמור על סודיות פרטיו הרפואיים של החולה ועל כן לא ניתן לחשוף את התיק הרפואי של החולה, גם לא לבן הזוג, אלא אם כן בן הזוג מונה כמי שיוכל לקבל מידע רפואי במסמך הנקרא – HIPPA Release. אם אותו אדם יכול לתקשר ולדבר עם רופאיו, אין בעיה והוא יוכל לומר בעצמו מי יכול לקבל את המידע הרפואי ואילו החלטות רפואיות הוא מעונין לקבל. מסמך זה מקבל תוקף כאשר אינך מסוגל עוד לתקשר ולדבר עם הרופאים מסיבות רפואיות. במצב זה יש חשיבות עצומה למינוי כל האנשים אשר יוכלו לקבל מידע רפואי בנוגע למצבך.

אם ילדיכם הגיעו לגיל 18 ואין ברשותם מסמך זה, מומלץ מאוד למלאו כדי לאפשר לכם ההורים לקבל מידע רפואי ולדבר עם הרופאים במקרה הצורך.

חלקינו תופס סוג זה של החלטות רפואיות כתקפות רק עבור אנשים מבוגרים, אולם יותר ויותר אנשים צעירים מעוניינים למנות את הקרובים להם מכל ולקחת שליטה על החלטות מסוימות כל עוד הינם בריאים וכשירים לכך. מומלץ מאוד לכל מי שמלאו לו 18 שנים למלא Advance Health Care Directive ו- HIPPA RELEASE.

באתר לישכת עורכי הדין בקליפורניה תוכלו למצוא דוגמא לייפוי כח לעניינים רפואיים

 

 

*הכותבת הינה עורכת דין המתמחה בדיני עזבונות, אפוטרופוסות, כתיבת צוואות ותכנון ירושה ללקוחות בינלאומיים. משרדה ממוקם בפאלו אלטו.

einat@arbel-law.com

http://www.arbel-law.com/services

אין לראות באמור לעיל משום ייעוץ משפטי ו/או תחליף לייעוץ משפטי. לשם קבלת עצה משפטית, על הקורא לפנות לעורך דין מוסמך בעניין לדון בכל מקרה לגופו. אין באמור לעיל כדי ליצור יחסי עו"ד-לקוח בין הקוראים לבין הכותבת או משרדה.

Einat Arbel, Esq.

Law Office of Einat Arbel

(408) 480-1632

einat@arbel-law.com

2225 E Bayshore Rd #200

Palo Alto, CA 94303

האם קיימת בועת נדל"ן בעמק הסיליקון?

מאת: אבינועם קמינסקי-נתו

יש לי ווידוי, אני חי בעמק הסיליקון. לא בעיה רצינית אבל אני חי איתה בשלום. בעמק, קניית בית נראית לפעמים כמו משימה בלתי אפשרית. המחירים רק עולים ועולים כל שנה ואין שום סימן שזה הולך להפסק בזמן הקרוב. המחיר החציוני לבית בעמק רק עולה ועולה כל שנה ושיאים חדשים נשברים כל חודש.

median-sales-price-per-typeאז מה, אני חי בבועה? מה לעשות? לקנות בית עכשיו או לחכות? אם נקרא את החדשות ונקשיב לכל מיני מומחים, אז עכשיו זה לא הזמן לקנות. מבחינתם, אנחנו לפני בועת נדל"ן נוספת והמחירים לפני צניחה. חלק מאותם מומחים אפילו מזהירים שהנפילה תהיה יותר חמורה מזו של 2008.

בנוסף להיותי תושב העמק אני גם סוכן נדל"ן במקצועי, ויש לי סטייה קטנה, אני אוהב מידע. אני אוהב לחקור אותו ולמצוא תבניות. זה פשוט משהו שאני אוהב לעשות. סטייה, אמרנו… אז החלטתי להסתכל על המידע בעצמי ולבדוק, הרי אם אין אני לי מי לי, לא?

התחלתי לבדוק פרמטרים בסיסיים כמו עליית הערך של הבתים, כמה ימים לוקח לבית להמכר, מלאי ומספר מכירות.

נתון מעניין ראשון ששמתי לב אליו הוא שמלאי הבתים בעמק הולך ופוחת משנה לשנה אך מספר המכירות נשאר זהה פחות או יותר. המחזוריות שרואים בגרף הינה של עונות השנה, הרי בחורף הכל מאט… משיעורי הבסיס בכלכלה נזכרתי כי כאשר המלאי יורד והביקוש נשאר זהה אז המחירים עולים. אז זה מסביר את עליית המחירים, יופי. אבל האם זה מאט? כדי לענות אל שאלה זו הסתכלתי על קצב עליית המחירים לראות האם אני מזהה איזושהי האטה.active-and-sales

מה שלמדתי מעליית הערך היא שכמו שאר קליפורניה, יצאנו מהמשבר של 2008 רק באיזור 2012. מה שמדהים הוא שלא רק שיצאנו ממנו, יצאנו ממנו בקצב צמיחה מרשים מאוד של 30%. המעניין הוא שבעוד מדינת קליפורניה הגבירה את קצב הצמיחה ב-2013, דווקא עמק הסיליקון שלנו האט את הצמיחה ב-2013. אבל אל דאגה, ב-2014 כבר צמחנו יותר מהר ממדינת קליפורניה.appreciation

בשלוש שנים האחרונות אנו עדים לעלייה קבועה בקצב עליית המחירים. מה שאומר, שלא רק שהמחירים עולים, הם גם עולים יותר ויותר מהר. מה שגורם לחשוב שלא רק של נראה ירידת מחירים בקרוב, אלא המחירים יעלו עוד יותר בזמן הקרוב.

טוב, בואו נמשיך לחפש. בינתיים המידע מראה שיש סיבות אמיתיות המגבות את עליית המחירים והצורך הוא אמיתי. אולי נמצא עדויות נוספות בפריטי מידע אחרים.

הפרמטרים הנוספים שבחנתי היו מספר הימים למכירה והיחס בין מחיר המכירה למחיר המבוקש. ההגיון כאן אומר שאם לוקח לבתים יותר זמן להמכר אזי השוק מאט כי הקונים פחות לחוצים. ואם היחס בין המחיר הסופי למחיר המבוקש יורד אזי הבתים נמכרים פחות מהמחיר המבוקש (או לפחות במחיר קרוב יותר אל), מה שאומר שהשוק מאט כי התחרות פוחתת. עוד נקודה לגבי היחס הנ"ל, נהוג להגיד שאם היחס גדול מ-100% אזי המוכרים שולטים בשוק, מה שיעיד על עליות מחירים, ואם היחס יורד מתחת ל-100% אזי הקונים שולטים בשוק מה שיגרום לירידת מחירים.

avg-dom-and-sales-to-listמספר הימים למכירת בית יורד בהדרגה מסוף שנת 2011. ורואים גם את עונות השנה, מדהים! אמנם רואים עלייה במספר הימים למכירה אך נתון זה מתאים מאוד לעונה. אם מסתכלים על התמונה הגדולה ישנה התמתנות בקצב ירידת מספר הימים למכירה מה שכן מאותת על עצירה בשוק, אך עצירה זו יכולה להיות עקב גורמים אחרים ולווא דווקא האטת השוק.

היחס בין מחיר המכירה למחיר המבוקש גם כן מראה שינוי עונתי וגם יחס זה מתחיל להראות ירידה אך אנו עדיין מעל אותו סף של 100%, כלומר השוק עדיין נשלט על ידי המוכרים. דווקא כאשר מסתכלים על קליפורניה בכללותה רואים כי היחס ירד מתחת ל100% מה שאומר שברמת המדינה התחלנו לראות עצירה בשוק.

השוק של העמק מראה יחס של 104% מה שאומר שכל מוכר מקבל 4% יותר מאשר הוא ביקש על הבית שלו, מה שאומר שהמוכר מקבל יותר מ-$40,000 יותר, וזה הרבה.

כאשר מסתכלים על הנתון של מחיר למטר רבוע (כאן מודדים את זה ב $/sqft) רואים שבקליפורניה המחיר למטר רבוע הוא הנמוך ביותר עבור בתים פרטיים והגבוה ביותר עבור דירות בעוד שכאן בעמק המצב בדיוק הפוך, המחיר הגבוה ביותר הוא עבור בית פרטי והנמוך ביותר הוא עבור דירה.dollar-to-sqft

נתון זה רק מראה כמה עמק הסיליקון הינו מקום מיוחד. העובדה שהעמק מכיל כמה מחברות ההיי טק הגדולות בעולם (יש יגידו כולן) ותנועת המהגרים אליו היא בילתי פוסקת יכולה להסביר את העובדה הזו.

גורם נוסף שלא נגעתי בו הינו הבחירות. עכשיו, כשכולם יודעים שטראמפ יהיה הנשיא הבא, אפשר רק לקוות לטוב ולראות באיזה צעדים הוא ינקוט. בכל מקרה, מעשיו של טראמפ ישפיעו בצורה נרחבת מאוד על השוק האמריקאי, ובתוכו גם השוק המקומי.

לסיכום,

עמק הסיליקון הוא מקום מיוחד. בעוד המלאי המוגבל והדרישה הגבוהה מסבירים למה המחירים כאן כל כך גבוהים ישנם סממנים של האטה קלה, בייחוד בעלייה הקלה במספר הימים למכירת בית והיחס בין המחיר הסופי למחיר המבוקש אשר מתחיל לרדת. חשוב אך להגיד כי יחס זה עדיין גבוה מ100% והשנוי הינו קטן מדי מכדי להעיד על תחילתה של מפולת.

לפי דעתי, אי אפשר לומר בוודאות שיש בועה או שירידת מחירים קרבה ובאה. יש סממנים שמעידית על האטה אך מכיוון שאנו לפני החגים האטה זו הינה נורמלית. כמוכן, הירידה במלאי והביקוש הגבוה כן תומכים בעליית המחירים. לעומת זאת, אני כן מאמין שאנו בצומת דרכים. בייחוד לאור הממשל החדש שמתגבש בימים אלו, פשוט אי אפשר לדעת מה יהיה. כנראה שנצטרך פשוט לחכות ולראות מה יהיה.

*הכותב, אבינועם קמינסקי נתו, הינו סוכן נדל"ן מורשה בעמק הסיליקון, בעל נסיון עשיר במכירה וקניה של בתים, ובהשקעות בנדל"ן.

(408) 475-7244
אימייל: akaminski@kw.com
www.kaminskinetogroup.com