חוזרים לישראל

נושא החזרה לארץ רלוונטי לרבים מאיתנו. חלקנו מתכננים חזרה בטווח הקצר, חלקנו מאמינים שזה יקרה בעתיד הרחוק יותר, חלקנו קבענו את ביתנו בקליפורניה ללא כוונות חזרה לישראל, אך צאצאינו מתלבטים בנושא ובודקים אפשרויות חזרה לישראל באופן עצמאי. ובין כל ההתלבטויות האלה, אנחנו נוסעים לביקור, או מבקרים אותנו. מדור זה מספק אינפורמציה בנושא החזרה לישראל על הבטיה השונים, אך גם המלצות לקראת ובעת ביקורים בישראל, והתייחסויות לשאלות המעסיקות את כולנו בעת ביקור של קרובים כאן.
Items for Page: There are no posts that match the selection criteria.

 

 

Back to top button