הטבות המס הניתנות לשבים לישראל מרילוקיישן

ההחלטה האם לשוב לישראל כרוכה לרוב בלא מעט שיקולים, אך אם נשים לרגע בצד את השיקולים הרגשיים ונתמקד בהיבט הפרקטי אז למועד החזרה יכול להיות משקל גדול בהחלטה. ישראלים השבים לישראל לאחר שהייה ממושכת בחו"ל זכאים להטבות מס שונות שלעתים יכולות לשנות את כל התמונה ולהשפיע על הסטטוס שלהם כתושבים חוזרים. רו"ח משה כץ מפרט מהן תקופות זמן אלו ומהן ההטבות העיקריות המגיעות לכם מרשות המיסים 

מאת: רו"ח משה כץ

ההחלטה לשוב לישראל היא לרוב מורכבת ומאתגרת. כרוכים בה לא מעט שיקולים, גם רגשיים וגם פרקטיים, אך בבואנו לקבל את ההחלטה, כדאי קודם לשקול את מועד החזרה לארץ שכן לתקופת השהייה שלנו מחוץ לישראל השלכות רבות על מעמדנו כתושבים חוזרים.

אחד מהשיקולים המשמעותיים לתזמון החזרה קשור לנושא המיסוי הישראלי. הטבות מס שונות ניתנות לישראלים החוזרים מחו"ל כעבור תקופות זמן ממושכות ובכתבה הבאה נפרט מהן תקופות זמן אלו ומהן ההטבות העיקריות אשר ניתנות על ידי רשות המיסים.

במסגרת תיקון 168 בפקודת מס הכנסה שנכנס לתוקף ב-2008 ושמטרתו הייתה עידוד העלייה והחזרה לישראל, הורחבו בצורה מהותית היקף ההקלות והפטורים ממס הניתנים לתושבים החוזרים ארצה לאחר תקופות ממושכות.

במסגרת התיקון נקבעו למעשה שתי הגדרות הרלוונטית לתושבים חוזרים: "תושב חוזר ותיק" ו"תושב חוזר".

תושב חוזר ותיק- יחיד ששב והיה לתושב ישראל לאחר שהיה תושב חוץ במשך עשר שנים רצופות לפחות.

תושב חוזר- הגדרה זהה לחלוטין למעט החלפת המונח "עשר שנים" ב-"שש שנים".

במסגרת התיקון, נקבעו הטבות המס להן יהיו זכאים כל השבים לישראל וזאת בהתאם להגדרה עליה הם עונים.

ההטבות העיקריות לתושבים החוזרים:

  • "תושב חוזר ותיק" – פטור מדיווח ומתשלום מס בישראל לתקופה של 10 שנים על נכסיו והכנסותיו, הפאסיביות והאקטיביות (רווחי הון, שכירות, ריבית, דיבידנד והכנסות עבודה) אשר מופקים מחוץ לישראל.

חשוב לציין שהפטור ממס רלוונטי הן לנכסים שנרכשו טרם החזרה לישראל והן לנכסים חדשים מחוץ לישראל שנרכשו לאחר מועד החזרה.

  • "תושב חוזר" – פטור ממס בישראל (ללא פטור מדיווח) לתקופה של 10 שנים על רווחי הון ול-5 שנים על הכנסות פאסיביות (לדוגמה ריבית, דיבידנד ושכירות).

ההטבות שנקבעו לתושבים חוזרים "רגילים" אומנם פחותות משל ה"תושבים החוזרים הוותיקים" אולם במקרים רבים, בעיקר לאלו שחוזרים לישראל ללא אזרחות אמריקאית, הטבות אלו יכולות להיות שוות לא פחות ואף יותר.

אז מתי לחזור?

קיימת חשיבות מכרעת טרם החזרה לישראל לבחינת הזכאות להגדרת "תושב חוזר/חוזר ותיק" שיקנו הטבות המס. לעיתים דחיית מועד החזרה בחודשים ספורים עלולה להעניק הטבות מס מרחיקות לכת לתושב החוזר (ולהיפך).

כפי שניתן ללמוד מההגדרות הנ"ל, הדרישה לקבלת מעמד "תושב חוזר ותיק" היא חזרה לישראל ועמידה בהגדרת "תושב ישראל" לאחר שהתושב החוזר נחשב ל"תושב חוץ" במשך 10 שנים רצופות (או 6 שנים בהתאמה לתושב חוזר).

בהתאם לפקודת מס הכנסה, יחיד ייחשב "תושב ישראל" במידה ו"מרכז חייו" בישראל. לצורך קביעת מקום מרכז החיים של היחיד יובאו בחשבון מכלול קשריו המשפחתיים, הכלכליים והחברתיים, בין היתר:

  • מקום בית הקבע (ישראל/מדינה זרה).
  • מקום מגוריו שלו ושל בני משפחתו.
  • מקום עיסוקו.
  • מקום האינטרסים הכלכליים.
  • מקום פעילות בארגונים ומוסדות שונים.

בנוסף למבחנים המהותיים שפורטו לעיל, נקבעו מבחנים טכניים של מספר ימי שהייה בשנת המס. בהתאם למבחן זה, מי ששהה למעלה מ-183 ימים בשנת המס או יותר מ-30 יום בשנת מס ו-425 ימים על פני שלוש שנות מס ייחשב כתושב ישראל. יצויין כי המבחן הטכני הינו מבחן הניתן לסתירה (ככל ובהתאם למבחן המהותי יוכח שמרכז החיים מחוץ לישראל).

הגדרת "תושב חוץ" בפקודת מס הכנסה הינה הגדרה שיורית שקובעת למעשה שמי שאינו עונה להגדרת תושב ישראל הוא "תושב חוץ". גם כאן נקבעו מבחנים טכניים שניתנים לבדיקה.

מעבר להגדרות ה"יבשות" יש לקחת בחשבון כי גישת רשות המיסים בכל הנוגע לכניסה להגדרות תושב חוזר והזכאות להטבות המס הינה נוקשה למדי.

מבחינת ניתוק התושבות של תושב ישראל שעבר לחו"ל, רשות המיסים רואה כהליך ממושך, ולשיטתה, לא תמיד מועד המעבר לחו"ל הוא מועד ניתוק התושבות. בנושא זה מומלץ להתייעץ עם איש מקצוע. מבחינת  מועד החזרה לישראל, רשות המיסים מתייחסת למועד בו הגיע התושב החוזר לישראל ועבר במשרד הקליטה (או שעמד לרשותו בית קבע לשימושו, המוקדם מבין השניים).

לאור כל הנאמר לעיל, מי שמעוניין להבטיח את מעמדו וזכאותו להטבות המס המוקנות לתושבים חוזרים, רצוי שישקול "מרווח בטחון" ולא יספור את שנת המעבר לחו"ל ואף את שנת החזרה (בעיקר אם המעבר היה בחלקה השני של השנה והחזרה בחלק הראשון). חשוב לציין שבהחלט ניתן להגיע למצב בו זכאים להגדרת "תושב חוזר/ותיק" ולהטבות המס גם אם לא מדובר בשש/עשר שנים קלנדריות מלאות אולם במקרים אלו יותר ממומלץ להתייעץ עם איש מקצוע.

ומהן ההטבות הניתנות על ידי משרד הקליטה?

קיים הבדל מהותי בין הגדרת תושב חוזר במשרד הקליטה לבין ההגדרה לצרכי מס הכנסה. משרד הקליטה מגדיר כתושב חוזר מי ששהה מחוץ לישראל תקופה רצופה של למעלה משנתיים ומי שיחזור לאחר למעלה מחמש שנים אף יזכה להגדרת "תושב חוזר 5+". הגדרות אלה של משרד הקליטה אומנם מקנות הטבות של משרד הקליטה לתושבים החוזרים, אך אין להן משמעות מבחינת סטטוס המס של התושב החוזר. "הבית הישראלי", הפועל תחת משרד העלייה והקליטה, הוא הכתובת לכל השאלות הנוגעות לזכויות התושבים החוזרים ועל כל ההטבות המוענקות על ידי משרד הקליטה ניתן לקרוא בחוברת המידע של הבית הישראלי.

הכותב, משה כץ הינו רו"ח, מומחה במיסוי בינלאומי ומיסוי השקעות, בעבר עבד כמפקח מס בכיר ברשות המיסים.

לקבלת פרטים נוספים והטבות לפונים לרו"ח משה כץ דרך "הבית לשבים לישראל" לחצו כאן.

 

*אין באמור במאמר זה כדי להוות חוות דעת ו/או ייעוץ בסוגיות הנידונות ובכל אופן מומלץ להתייעץ עם מומחה מס לפני נקיטת צעדים המסתמכים על מאמר זה.

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. (*) שדות חובה מסומנים

Back to top button