ענייני רווחה

משפחות חד הוריות
זכאיות להטבות ממוסדות שונים, ולעיתים גם מהרשות המקומית. לבדיקת זכויות ניתן לפנות למוסד לביטוח לאומי ולמרכז המידע למשפחות חד הוריות בויצ"ו – www.wizo.org, וכן בקו מידע טלפוני 1-800-393-904 בימים ב' ו-ד' בשעות 17:00-19:00. עמותת יט"ח 03-5163936. עמותת ידיד 1-700-500-313.

אלימות במשפחה – קו חירום ארצי של משרד הרווחה למתקשרים בישראל – 118 http://www.shil.info/ ויצ"ו –http://www.wizojerusalem.org/92776/mniaat_alimoot

דיור תושבים חוזרים אינם זכאים להטבה מיוחדת בתחום הדיור, וזכויותיהם בתחום זה זהות לאלה של תושבי ישראל. תושב חוזר יוכל לפנות למשרד השיכון לבדיקת אפשרויות לסיוע. פניות מחו"ל דרך גב' דלילה פסקל, רכזת בכירה לאכלוס ביחידת האכלוס של משרד השיכון, מחוז ירושלים, רחוב הילל 32, ירושלים. טלפון מישראל: 1599505404 פקס – 972-2-6291114. קבלת קהל בימים ב', ד', בין השעות 08:30-12:30; טלפונים לפניות ציבור (מוקד בירושלים) 02-5847551 , 02-5847211 פקס: 02-5847708

**רצוי לנצל ביקורים בארץ כדי לבדוק זכאות דרך הבנקים למשכנתאות

תכנית הנגב והגליל

תכנית נגב-גליל

המשרד לפיתוח הנגב והגליל ומשרד העלייה והקליטה יזמו יחד תכנית לעידוד תושבים חוזרים ועולים להתיישב ביישובי הנגב והגליל.

מרחבי הנגב והגליל קורצים היום, יותר מתמיד, למשפחות צעירות אשר מעוניינות לבנות את עתידן באזורים המתפתחים ביותר בישראל, ליהנות מאיכות חיים גבוהה, דמי מחיה סבירים, חינוך מעולה ומרחב אפשרויות בלתי מוגבל. בואו לגלות את העתיד בנגב ובגליל.

תושבים חוזרים אשר שבו לישראל בתקופה שבין 1.4.2014 ועד ליום 15.12.2014 יוכלו להשתתף בתכנית, בכפוף להוראת השעה והנהלים הקיימים במשרד העלייה והקליטה. התכנית תפעל למשך שנתיים, בין השנים 2015-2014.

התכנית מסייעת למשפחות שיבחרו להתיישב בנגב ובגליל וזאת בנוסף לסיוע הרגיל לו זכאי תושב חוזר ממשרד העלייה והקליטה – סל מענקים עד לגובה של 20,000 ₪ למשפחה.

הצטרפות לתוכנית מותנית בקבלת אישור עקרוני למעמד תושב חוזר על ידי משרד העלייה והקליטה
רק מי שירשם ויקבל אישור על הצטרפותו לתוכנית בחו"ל, יוכל לקבל את ההטבות של התכנית עם שובו ארצה.

לבקשה להצטרפות לתכנית  –  לחץ כאן

http://www.moia.gov.il/NegevGalil/Pages/Default.aspx

מס הכנסה

תושב חוזר זכאי להקלות בתשלום מס הכנסה על פי ההקלות וההנחות הקבועות בחוק (ובכלל זה – פקודת מס הכנסה). ההקלות מתייחסות להכנסות מנכסים מחו"ל, רווחי הון מחו"ל וניהול חשבונות ני"ע זרים במוסד בנקאי. על הכנסות מישראל של תושב חוזר, יחולו חוקי המס המקובלים בישראל.

א.  פטור ממס בישראל על הכנסות פאסיביות למי ששהה בחו"ל 6 שנים ומעלה

מי שחוזר לישראל אחרי שהות של 6 שנים ומעלה בחו"ל (ולגבי מי שיצא לפני 1.1.2009 – אחרי 3 שנים ומעלה בחו"ל) פטור ממס בישראל על הכנסות פאסיביות (שכר דירה, ריבית, דיבידנדים וכדו') שהוא מקבל מחו"ל, וזאת במשך 5 שנים מיום חזרתו, וכן פטור ממס בישראל במשך 10 שנים מיום חזרתו, על רווחי הון מנכסים שרכש בחו"ל בתקופת שהייתו שם.

ב.  פטור ממס ומדיווח בישראל על הכנסות ורווחים מחו"ל במשך 10 שנים למי ששהה לפחות 10 שנים בחו"ל- בשנת 2007 אושרה בכנסת רפורמה מהפכנית במיסוי, אותה יזמו המשרד לקליטת עלייה ורשות
המיסים. מטרתה – להקל על החוזרים אשר ממשיכים לנהל עסקים או להחזיק נכסים בחו"ל. הרפורמה מעניקה לחוזרים לישראל לאחר 10 שנות שהייה בחו"ל, פטור ממס ומדיווח בישראל, על כלל ההכנסות המופקות או נצמחות מחוץ לישראל, במשך 10 שנים מיום החזרה.

ג. שנת הסתגלות- תושב חוזר ותיק (יחיד שנחשב כתושב חוץ במשך 10 שנים רצופות לפני ששב לישראל, ועונה על ההגדרה של "תושב ותיק" לצרכי מס הכנסה בלבד) –זכאי לתקופה של שנת הסתגלות, שבה לא ייחשב כתושב ישראל לעניין פקודת מס הכנסה. על מנת ליהנות משנת הסתגלות – יש למלא טופס באתר רשות המיסים www.mof.gov.ilqtaxes ולהעבירו למשרד לקליטת העלייה תוך 90 יום מיום ההגעה לישראל.

פרטים נוספים בנושא מיסוי ניתן למצוא באתר האינטרנטwww.mof.gov.ilqtaxes. בפניות אישיות ניתן לפנות לtaxes@mof.gov.il

קו פתוח למס הכנסה בימים ב' ו-ג' בין השעות 14:30 ל-16:00 בטלפון 1-800-23-23-23 (מישראל)

בירורים בעניין זכויות והטבות המגיעות לתושבים חוזרים ניתן לפנות ליחידה למיסוי בינלאומי ברשות המיסים בכתובת:Olim@mh.shaam.gov.il כמו כן, ניתן לקבל מידע במספרי הטלפון המופיעים בקישור הבא:http://www.moia.gov.il/Moia_he/TaxReform/InformationCenter.htm

מכס

זכאות לייבא חפצי בית – בפטור ממכס

תושבים חוזרים מעל גיל 18, אשר שהו מעל שנתיים בחו"ל, זכאים לפטור ממכס כפי שיפורט להלן. הטבה זו חלה בדרך כללבמשך 9 חודשים מיום החזרה ארצה. ההטבה ניתנת על שני משלוחים בלבד, המכילים חפצי בית, כהגדרתם על ידי המכס. "חפצי בית" – הם חפצים שניתן למצוא באופן רגיל בדירות מגורים, ובכללם ציוד ספורט ביתי (מכשירי כושר ביתיים, ציוד לטניס וכדו') ריהוט גינה, ציוד קמפינג לרבות "מנגל", ציוד משרדי-ביתי כמו מדפסת, פקס סורק וכדו'.

לא ניתן לייבא בפטור ממיסים, כ"חפצי בית" – מכשירים וכלים שהם תעשייתיים באופיים או שאינם נמצאים בדירת מגורים (או בחצר). בכל מקרה של ספק – יש לברר מראש במכס אם החפץ בו מדובר ייהנה מהפטור של "חפצי בית".

"משלוח" – יכול להיות קונטיינר ויכול להיות ארגז קרטון קטן. לכן, משלוח של ארגז קרטון יחיד בפטור ממכס, ייחשב כניצול של הזכות למשלוח אחד מבין השניים המותרים.

על מנת לשחרר את המטען מבלי לשלם מכס, יש להציג בפני המכס בישראל תעודת תושב חוזר והוכחה על ניהול משק בית בישראל (חוזה שכר דירה מבויל או חוזה רכישת דירה). אולם, אדם יכול להיחשב תושב
חוזר מבחינת רשויות המכס, גם אם לא הוכר ככזה על ידי המשרד לקליטת עלייה. לכן, גם מי שלא קיבל הכרה כתושב חוזר ותעודה מהמשרד לקליטת עלייה, רשאי לפנות למכס, למלא שם שאלון תושבות ולבקש הכרה כתושב חוזר לצרכי פטור ממכס.

כל ההטבות בנושאי המכס הן הטבות שניתנות למשפחה. למשל: גם אם שני בני הזוג הם תושבים חוזרים, יש להם זכות להביא שני משלוחים בלבד, ולא ארבעה.

כאשר תושב חוזר מגיע לארץ ללא בן/בת זוגו, ומבקש לקבל זכויות של תושב חוזר במכס – עליו להצטייד באישור בכתב של בן/בת הזוג שנשארו בחו"ל, על הסכמתו/ה לניצול זכויות המכס המשפחתיות על ידי התושב החוזר ולהצטייד בצילומים מלאים של הדרכונים של בן / בת הזוג שנותר/ה בחו"ל , שהיו בתוקף בשנתיים שלפני יום החזרה. את נוסח האישור בכתב של בן הזוג שנשאר בחו"ל ניתן לקבל באתר המכס http://ozar.mof.gov.il/customs/forms/142.doc ויש לחתום עליו בפני נוטריון או בפני קונסול ישראל בחו"ל.

 פרטים נוספים בנוגע ליבוא חפצים פטורים ממכס, הוראות ייבוא רכב, והעברת כספים לישראל ניתן למצוא במדריך המכס לתושבים חוזרים – http://ozar.mof.gov.il/customs/2years.htm.

תושב חוזר רשאי לייבא רכב לישראל ביבוא אישי –על פי הנהלים החלים על כל תושב ישראל, וללא הטבות מיוחדות לתושב חוזר. לפרטים – מדריך המכס לייבוא אישי של רכב: http://ozar.mof.gov.il/customs/rechev.htm

לשאלות נוספות בנוגע למכס ניתן להיכנס למערכת הפניות של רשות המיסיםhttp://ozar.mof.gov.il/taxes/sendrequest.aspx

יבוא רכב מחו"ל/קניית רכב בישראל: בנושא זה – מעמדו של תושב חוזר זהה למעמדו של כל תושב ישראל, וללא הטבות. לגבי הנוהל של יבוא אישי של רכב לישראל (כאמור, ללא הטבות) – ניתן לעיין במדריך המכס לייבוא אישי:http://ozar.mof.gov.il/customs/rechev.htm. לבירורים במשרד התחבורה , מרכז מידע ארצי – 00972-3-5086905

ביטוח לאומי

הסדרת מעמד של "תושב ישראל" בביטוח לאומי ולצרכי כיסוי של ביטוח בריאות ממלכתי:

חובת תשלום דמי ביטוח לאומי ודמי ביטוח בריאות ממלכתי חלה על כל אזרח ישראלי שהוא תושב ישראל (למעט חריגים הקבועים בחוק). תושב ישראל הוא מי שמרכז חייו נמצא בישראל. מי שחדל להיות תושב ישראל ומבקש לחזור ולהיות מוכר כתושב ישראל, חייב להגיש למוסד לביטוח לאומי בקשה להכרה בתושבות ולמלא שאלון לקביעת תושבות (טופס 628).

ניתן למצוא את שאלון התושבות באתר האינטרנט של המוסד לביטוח לאומי:

http://www.btl.gov.il/טפסים%20ואישורים/forms/Pages/default.aspx

בכפוף לשאלון התושבות ולהמצאת מסמכים והוכחות לפי דרישת המוסד לביטוח לאומי, יקבע המוסד לביטוח לאומי האם הוא מכיר בפונה כתושב ישראל, וינפיק אישור תושבות. מי שהוכר כתושב ישראל, יהיה זכאי לקבלת שירותי ביטוח בריאות ממלכתי בתנאי שיסיים את תקופת ההמתנה הקבועה בחוק, או ישלם את דמי הפדיון, כמפורט ומוסבר בהמשך. במעמד מילוי טופס הבקשה לתושבות, יש למלא גם טופס בקשה להצטרפות לאחת מקופות החולים על פי בחירת המבקש.

בנוסף, מי שיוכר כתושב ישראל, יהיה חייב בתשלום דמי ביטוח לאומי ודמי ביטוח בריאות באופן שוטף וכחוק, מיד לאחר ההכרה בו כתושב ישראל אלא אם חלים עליו הפטורים הקבועים בחוק. יודגש כי חובת התשלום המיידי חלה גם על מי שבחר להמתין את תקופת ההמתנה לשירותי הבריאות.

לצורך הוכחת התושבות למוסד לביטוח לאומי (כולל לגבי ביטוח הבריאות) – יש להצטייד גם במסמכים רלוונטיים המעידים על כך שמרכז החיים של המבקש עובר להיות בישראל, למשל:

  • תעודת תושב חוזר ממשרד הקליטה;
  • אישור על הבאת מטען של חפצי בית לישראל;
  • אישור על רישום ילדים במערכת החינוך בארץ;
  • חוזה על שכירת/ קניית דירה בישראל;
  • אישור עבודה בישראל;
  • אישור על פתיחת חשבון בנק בישראל;
  • מכירת נכסים בחו"ל
  • הפסקת עבודה בחו"ל
  • כל מסמך נוסף שמעיד על כך שמרכז החיים של המבקש הוא בישראל

 לפרטים נוספים – ניתן לעיין באתר האינטרנט של המוסד לביטוח לאומי:http://www.btl.gov.il/Audience/toshavChozer/Pages/default.aspx

תושב חוזר, שהוכר כתושב ישראל על ידי הביטוח הלאומי זכאי לקצבת זקנה, ככל תושב ישראל, בתנאי שהוא עומד בכל התנאים הקבועים לכך. פירוט של התנאים – ניתן לקבל בסניף המוסד לביטוח לאומי הסמוך למקום המגורים בישראל, ובאתר האינטרנט של המוסד לביטוח לאומי – http://www.btl.gov.il/benefits/old_age/Pages/default.aspx

תושב חוזר שהוכר כתושב ישראל זכאי לקצבת ילדים עבור כל ילד שטרם מלאו לו 18. כדי לקבל קצבת ילדים יש להגיש טופס תביעה אישית לקצבת ילדים, לסניף המוסד לביטוח לאומי הקרוב למקום המגורים.

תושב חוזר עשוי להיות זכאי לקבל קצבת הבטחת הכנסה מהמשרד לקליטת עלייה –לשלושה חודשים, במשך השנה הראשונה לחזרתו. במקרים מסוימים, יתכן ויוכל לקבל קצבת הבטחת הכנסה מהביטוח הלאומי כהשלמה לתמיכה הניתנת מהמשרד לקליטת עלייה.

למבקשים לקבל סיוע בהבטחת הכנסה – מומלץ להתייצב במשרד לקליטת העלייה בתחילת חודש קלנדרי, מאחר ותשלום הבטחת ההכנסה מותנה במועד ההתייצבות במשרד הקליטה, כ"דורש עבודה".

עם תום תקופת הזכאות לתמיכה מהמשרד לקליטת העלייה, התושב החוזר יוכל לבדוק את זכאותו לקבל קצבת הבטחת הכנסה מהמוסד לביטוח לאומי. הוא עשוי להיות זכאי לקיצבה בתנאי שהוכר כתושב ישראל והתגורר בארץ כתושב 24 חודשים לפחות (בתקופה זו נלקחת בחשבון גם התקופה שהתגורר בארץ כתושב לפני שעזב את הארץ). כמו כן, עליו לענות גם על שאר תנאי הזכאות לקצבת הבטחת הכנסה.

כדי לקבל את הקצבה, יש למלא טופס תביעה להבטחת הכנסה ולהגישו לסניף הביטוח הלאומי הקרוב למקום מגוריו. לטופס יש לצרף אישור מהמשרד לקליטת העלייה, על התקופה שניתנה תמיכה ממשרד זה.

תושב חוזר אשר סובל מנכות ומבקש לבדוק את זכאותו האישית לקצבאות הקשורות לנכותו –צריך לעשות זאת באמצעות הגשת תביעה למוסד לביטוח לאומי, בסניף הסמוך למקום מגוריו.

א.  תושב חוזר ששהה בחו"ל מעל 5 שנים – ימלא שאלון תושבות, בחירה ורישום לקופת חולים ותביעה לקצבת ילדים בלשכת המשרד לקליטת העלייה, בעת הפגישה לקבלת מעמד של תושב חוזר. המשרד לקליטת העלייה יעביר את הטפסים והבקשות ישירות למוסד לביטוח לאומי.

ב.  תושב חוזר ששהה בחו"ל פחות מ-5 שנים – יפנה בעצמו לסניף המוסד לביטוח לאומי הסמוך למקום מגוריו או למחלקת הגבייה של המוסד לביטוח לאומי וימלא שם את הבקשה להכרה בתושבות ואת שאלון התושבות, ויסדיר ישירות מול המוסד לביטוח לאומי את כל הנוגע לביטוח הבריאות. קיימת אפשרות להוריד מאתר האינטרנט שאלון לקביעת תושבות לחוזר מחו"ל . (טופס 628). אולם, אם יש לו ילדים מתחת לגיל 18, הוא ימלא את טופס התביעה לחידוש קיצבת ילדים במשרד לקליטת העלייה והטופס יישלח על ידי המשרד לקליטת העלייה ישירות למוסד לביטוח לאומי.

בדיקת זכאות לקצבאות אחרות תיעשה באופן אישי על ידי כל תושב חוזר ישירות מול המוסד לביטוח הלאומי.

ניתן לעיין באתר המוסד לביטוח לאומי בקשר לנושאים השונים:

נכות כללית-http://www.btl.gov.il/benefits/Disability/Pages/default.aspx#anchorSpan_79b31585caf24eeca889b7e1e1778f4f

שר"פ- http://www.btl.gov.il/benefits/Attendance_Allowance/Pages/default.aspx

ניידות- http://www.btl.gov.il/benefits/Mobility/Pages/default.aspx

ככלל, כדאי לבדוק זכאויות לקצבאות שונות בהתאם למצב האישי של התושב החוזר כמו כן, כל תושב חוזר שעדיין אינו מועסק במקום עבודה עם שובו לישראל, חייב לפנות אישית למוסד לביטוח לאומי ולהסדיר את התשלום החודשי השוטף המגיע ממנו עבור ביטוח בריאות וביטוח לאומי, מיום ההכרה בו כתושב.

לשאלות כלליות למוסד לביטוח לאומי: מוקד ארצי 00972-4-8812345. מוקד טלפוני למתקשרים מחו"ל 9369669 -00-972-8 פועל בין הימים א'-ה', בין השעות 8:00-15:00 (שעון ישראל). הסברים נוספים ניתן למצוא באתר המוסד לביטוחלאומי: http://www.btl.gov.il/insurance/living_abroad/pages/default.aspx

ביטוח בריאות ממלכתי על פי חוק ביטוח בריאות ממלכתי, כל תושב ישראל מגיל 18 ומעלה חייב להיות מבוטח בביטוח בריאות ולשלם דמי ביטוח בריאות (למעט מקרים חריגים). מי שהתגורר בחו"ל וחדל להיות תושב ישראל, ולאחר מכן חזר להתגורר בארץוהוכר כתושב ישראל על ידי המוסד לביטוח לאומי, לא יהיה זכאי לקבל שירותים רפואיים, על פי החוק. כדי להיות זכאי לשירותים רפואיים, עומדות בפניו שתי אפשרויות:

האחתלחכות תקופת המתנה של בין חודשיים לשישה חודשים (תלוי במשך השהות בחו"ל) כאשר במהלך התקופה לא יהיה זכאי לקבלת שירותים רפואיים. גם מי שבוחר לחכות את תקופת ההמתנה – חייב לשלם
דמי ביטוח לאומי ודמי ביטוח בריאות חודשיים באופן מידי עם שובו ארצה ועם ההכרה בו כתושב ישראל.

השנייהלפדות את תקופת ההמתנה בתשלום "דמי פדיון" בסכום חד פעמי העומד כיום על סך של 10,250 ₪ (עשרת אלפים, מאתיים וחמישים ₪). (התעריף מתעדכן בכל חודש ינואר).

ילדי תושבים חוזרים שהינם מתחת לגיל 18, יקבלו שירותים רפואיים במסגרת ביטוח בריאות ממלכתי באופן מיידי, ללא תקופת המתנה או פדיון, ובתנאי שהוריו הוכרו כתושבים ע"י המוסד לביטוח הלאומי.

כל תושב חוזר מעל גיל 18 חייב לבחור, בהיותו תושב ישראל, בין שתי האופציות הנ"ל: המתנה או פדיון.

א.  מי שבחר להמתין ללא ביטוח בריאות ממלכתי – חייב לקבל הכרה כ"תושב ישראל" על ידי המוסד לביטוח לאומי על מנת שתקופת ההמתנה תיכנס לתוקף. יש לחכות את תקופת ההמתנה בארץ . שהייה של 25 ימים רצופים לפחות בישראל – תיחשב כחודש של המתנה. במהלך התקופה לא יהיה התושב החוזר זכאי לקבל שירותים רפואיים במסגרת ביטוח בריאות ממלכתי. עם תום תקופת ההמתנה – יהיה התושב החוזר זכאי
לקבל שירותים רפואיים, בתנאי, כאמור, שהוכר כתושב ישראל על ידי המוסד לביטוח לאומי. בזמן תקופת ההמתנה, רשאי הממתין לבטח את עצמו בביטוח בריאות פרטי.

מי שבחר להמתין ונקבעה לו תקופת המתנה, ונאלץ לצאת לחו"ל ולשהות שם לצורך עבודתו או לצורך קבלת טיפולים רפואיים ולכן אינו יכול להמתין בישראל לפחות 25 ימים רצופים בחודש – תקופת ההמתנה תחושב לו באופן שונה. כדי שהביטוח הלאומי ייחשב את תקופת ההמתנה באופן שונה עקב עבודה או טיפול רפואי בחו"ל, וכדי לנסות לא לאבד את תקופת ההמתנה שכבר נצברה –יש להגיש בקשה מיוחדת בעניין זה – (טפסים בל/109, בל/110, בל/111) למחלקת הגבייה בסניף הביטוח הלאומי שבמקום המגורים.

 לאופן חישוב תקופת ההמתנה ראו ההסברים באתר המוסד לביטוח לאומי:http://www.btl.gov.il/Insurance/Living_abroad/Pages/chishuvTkufatHamtana.aspx

ב. פדיון תקופת ההמתנה – נעשה, כאמור, באמצעות תשלום מיוחד הקבוע בחוק – – 10,250 ₪. מי שפודה את תקופת ההמתנה באמצעות תשלום דמי הפדיון, פטור מתקופת המתנה. ניתן לשלם את דמי הפדיון בתשלום אחד עד 6 תשלומים. קבלת השירותים הרפואיים במסגרת ביטוח הבריאות הממלכתי תחל רק לאחר סיום התשלומים ובתנאי שהמוסד לביטוח לאומי הכיר במשלם כתושב ישראל. ניתן לשלם (גם מחו"ל) באמצעות כרטיס אשראי, באתר האינטרנט של המוסד לביטוח לאומי –www.btl.gov.il -"אתר התשלומים". (לפני התשלום יש לפנות לבנק לחו"ל ולבקש ממנו לאפשר את ביצוע התשלום באמצעות כרטיס האשראי, באתר).

כמו כן, ניתן לשלם בשיק בנקאי של בנק ישראלי בלבד, ובתשלום אחד בלבד עבור כל דמי הפדיון: את השיק הבנקאי יש לכתוב לפקודת – "המוסד לביטוח לאומי" ולציין עליו"למוטב בלבד". את השיק כדאי לשלוח בדואר רשום. יש לצרף פרטים אישיים: מספר תעודת זהות, שם פרטי, שם משפחה, כתובת דוא"ל (אם יש) וכתובת למשלוח הקבלה.

את השיקים יש לשלוח לאגף בריאות, המוסד לביטוח לאומי, שדרות וייצמן 13, ירושלים 91909, ולציין על המעטפה – לידי גב' תלמה פרידברג. קבלה תישלח ישירות לכתובת שציין השולח.

ניתן לבצע תשלום טלפוני – אצל גב' תקווה כרמל: טלפון: 972-2-6709509 בימים א', ג', ה' – בין השעות 9:00-13:30, שעון ישראל.

מוקד מידע טלפוני לשאלות הנוגעות לביטוח בריאות ממלכתי : טל': 02-6463478 ימים א' ג' ה' 09:00-13:00, פקס 02-6520616