#חינוך

  • מידע לצורך רישום

    מסמכים ומידע דרוש לצורך רישום ילדים למערכת החינוך: יש להכין מראש את המסמכים הבאים: תעודת לידה של כל אחד מהילדים.…

    Read More »
  • תיכונים

    בתי ספר תיכון – כללי גם המעבר מחטיבת ביניים לתיכון, כמו מיסודי לחטיבה, כרוך בהסתגלות למסגרת חינוכית גדולה בהרבה. התיכונים…

    Read More »
Back to top button